Skolans bakgrund

Södra Sudan har under decennier varit plågat av inbördeskrig. Landet saknar fungerande infrastruktur, såsom vägar och kommunikationer men framförallt saknas möjligheter till utbildning för barnen. Anitha Walfridsson från Lerdala i Västergötland arbetade under 1 års tid för UNICEF i södra Sudan. Hennes uppgift var att implementera projektet "Go To School" vilket bland annat innebar att samordna distributionen av utbildningsmateriel. Efter ett års tjänstgöring blev Anitha tillfrågad om hon ville starta och driva en skola.
Under resorna i landet hade det visat sig att utbildningsbehovet var enormt stort och Anitha ville gärna stötta utbildningen. Det var en sudanes, vid namn Mr.Philp Malok, som initierade projektet genom att upplåta ett stort markområde för skolverksamhet. Den enda byggnaden som fanns på plats var en ölbar med bambuväggar. Baren togs bort och byggnaden användes de första åren som lektionssal samt logement nattetid.
Skolan vid namn Anitha Academy startade den 1 juni 2007 och är belägen i Rumbek, Lakes State.

Den första skolbyggnaden.

Skolan har fungerat sedan starten med uppehåll under den tid som det pågick folkomröstning om Södra Sudans självständighet. I mycket enkla lokaler och med 6 lärare får ett hundratal barn i olika åldrar möjlighet att lära sig läsa och skriva. Före Sydsudans självständighet var landets gränser stängda. Därför är ett projekt att bygga upp kommunikationen mellan skolledningen och föreningen i Sverige. Undervisningen bedrivs på engelska som är landets officiella språk. Målet är att eleverna ska lära sig läsa och skriva. Ett långsiktigt mål är att eleverna tillsammans med sina familjer ska kunna starta jordbruk, bli självförsörjande och bygga upp sitt samhälle. Tillsammans med medarbetare på plats har några viktiga kriterier för verksamheten fastställts:

1. Skolan bygger på en kristen värdegrund.

2. Kunniga och engagerade lärare.

3. Läromedel med kvalitet.

4. Tillgodose grundläggande behov som mat, husrum, skoluniform och gemenskap.

5. Frekventa hälsokontroller.

Swish: 1239004029
PlusGiro: 900402-9
Bankgiro: 900-4029


©2022
Kontakt: anithaacademy@hotmail.com
Sidan uppdaterades senast: 2022-03-31